четвъртък, 1 ноември 2018 г.

Един различен час на класа

На 30.10.2018 г. учениците от VI в клас с класен ръководител Милена Дженева посетиха Регионалния исторически музей, където проведоха час на класа, посветен на 1 ноември - Ден на народните будители.
Шестокласниците си спомниха за делото на Паисий Хилендарски, който пръв събудил умовете и сърцата на българите, призовавайки ги към напредък, духовно просвещение и самосъзнание. С голямо желание децата се включиха и в художествено ателие и писаха като Паисий с перо и мастило. С много усърдие те направиха и препис на началната страница на "История славянобългарска".