понеделник, 29 октомври 2018 г.

Закриване на Националната седмица на четенето

На 26.10.2018 г. от 13:00 ч. в Актовата зала на училището се проведе тържествено закриване на Националната седмица на четенето. В инициативата се включиха ученици от V г клас, с класен ръководител г-жа Анка Мурлиева, които представиха стихотворенията "Малък Пенчо" и "Голям Пенчо" на Петко Р. Славейков.

Учениците от  VII а клас, с класен ръководител г-жа Димка Василева, бяха подготвили презентация. Ученичката Рая Гънчева от V б клас, представи авторско есе.