събота, 27 октомври 2018 г.

Проект "Училище в облака"

Предизвикано от динамичното, технологично време, Второ ОУ започна процес по внедряване на облачни технологии - набор от инструменти, които помагат на учениците и учителите да взаимодействат безпроблемно и сигурно. Преподавателите взеха участие в семинар-обучение на тема "Училища в облака".

Google G suite за образованието се внедрява съвместно с и е част от проекта Училище в облака. Благодарим на нашият лектор Александър Ангелов от Център за творческо обучение, който ни помага да се развиваме и да внедрим в нашето иновативно училище облачните технологии.