вторник, 1 май 2018 г.

Kangaroo Global Linguistics

Нашите участници в XII Национално състезание по английски език Kangaroo Global Linguistics в гр. Велико Търново на 14 април 2018 г.:
Розалина Славчева - Vа кл.
Сияна Серкеджиева - Vб кл.
Мария - Магдалена Желязкова - VIа кл.
Добрин Балдаранов - VIIв кл.