сряда, 9 май 2018 г.

Национална ученическа конференция по ГО

На 4 и 5 май 2018  година за четвърти път се проведе Националната ученическа конференция по гражданско образование „Семейство – училище – общество“, която се организира от СУ „Св. Климент Охридски”, гр. Добрич. Конференцията се провежда със съдействието на РУО – Добрич, Община град Добрич, Висше училище по мениджмънт –  гр. Добрич. Откриването на конференцията се състоя в ДКТ „Дора Габе”, град Добрич с прекрасен концерт на възпитаниците на СУ „Св. Климент Охридски”, профили  – „Музика” и „Хореография”.

В конференцията участваха с различни творби над 200 ученици от цялата страна, в три възрастови групи, според етапите на обучение (начален, прогимназиален и гимназиален). Организационният комитет на конференцията направи предварителния подбор на участниците и в заключителния етап бяха включени само 70 участници. Представени бяха  приказки, рисунки, есета, както и мултимедийни презентации и проекти. Всички бяха на темата как младите хора да са активни като членове на обществото. Нашето училище участва с 9 ученици  в две възрастови групи:  І група – ІV и V клас – приказки, ІІ група – VІ - VІІІ клас – есета и мултимедийни презентации.

На 5 май 2018 година през целия ден се състояха работните заседания на различните възрастови групи. Представянето на творбите  беше оценявано от компетентно жури от педагози, ескперти, журналисти и др. В края на работния ден се състоя награждаването на отличените творци. В първа възрастова група Ива Иванова Иванова от Vв клас бе отличена с медал за приказката си „Лара и малката русалка”, във втора възрастова група Ангелина Георгиева Георгиева и Антоана Иванова Керцадова от VІв клас получиха медали за есета на тема „Моите корени”. Мария Колева от VІІд  клас и Радосвета Антонова Банкова от VІа клас  получиха медали за презентацията си „Добрият пример”, под ръководството на г-н Илиев – ръководител на Направление „ИКТ“. Останалите наши ученици, които се представиха достойно, но не бяха отличени с медали, получиха грамота за участие в заключителния етап на Националната конференция по гражданско образование „Семейство – училище – общество” 2018 година.


Заслужена гордост за нашите даровити славейковци!