четвъртък, 24 май 2018 г.

Посещение на Народното събрание

Дисциплината във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков” се следва строго. Постиженията на учениците се следват също толкова внимателно.

По случай 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, след прецизен подбор и одобрението на всички учители, 17 ученици от училището, както и учениците от VI ”в” клас, с класен ръководител госпожа Дида Мирчева бяха удостоени с награда за постигнати високи резултати в учебната дейност и издигане авторитета на училището.


По покана на господин Борис Кърчев – депутат в Народното събрание на Република България, наградените ученици посетиха сградата на Народното събрание, участваха като зрители на заседанието на народните представители, разгледаха кулоарите и разговаряха с  депутатите.

Благодарим на нашите ученици и пожелаваме успех на тях и на техните учители!