петък, 11 май 2018 г.

Кампания „Розите на България“

На 11-ти май /петък/ в 13:00 часа в двора на II ОУ „П.Р.Славейков“ се изви кръшно право хоро под звуците на „Празнична сюита“ на композитора Стефан Мутафчиев. С това мероприятие учители и ученици от училището се включиха в инициативата „Розите на България“, организирана от Министерството на образованието и науката съвместно с българските общности зад граница.
Най-атрактивни бяха участниците с народни носии, които ни пренесоха към миналото на българите и повдигнаха родолюбивия дух на всички присъстващи ученици, преподаватели и родители. Инициативата бе посветена на 11-ти май – денят на Светите братя Кирил и Методий.