събота, 28 април 2018 г.

Важно! Информация за родителите и учениците в VII клас

Уважаеми родители,

Уведомяваме ви, че сайтът, на който можете да подавате онлайн заявление за кандидатстване след VII клас, ще бъде активен в момента, в който учениците започнат да получават служебните си бележки.

Адресите са: priem.mon.bg и 7klas.mon.bg, като и двата сайта ще работят едновременно и ще достъпват една и съща система, което означава, че независимо през кой сайт родителите подадат заявлението, то ще бъде прието.

От Ръководството