сряда, 21 март 2018 г.

Националното състезание „Стъпала на знанието"

На 15.02.2018 г. се проведе втори предварителен кръг на Националното състезание „Стъпала на знанието. Български език и литература”. То се организира от Сдружение „10 книги” и с подкрепата на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. След проверката на писмените работи Сдружение „10 книги”  награди с грамоти за достойно представяне и показани знания по български език и литература 14 ученици от V и VІ клас от Второ основно училище.

След успешно преминаване на този кръг, според регламента на който учениците трябваше да създават съчинение описание (V клас) и съчинение разсъждение по житейски проблем (VІ клас), националната комисия класира за финален кръг само учениците, преодолели с максимален резултат – от 46 до 50 точки – предварителните два кръга.

За наша голяма радост училището ни ще има четирима представители, които продължават да се изкачват по стъпалата на знанието към финала – Елена Кристиянова Георгиева от Vв клас, Росица Даниелова Тончева от VІа клас, Ангелина Георгиева Георгиева и Христо Николаев Михов от VІв клас. Достойното представяне на нашите участници се базира изцяло на сериозната им подготовка и на любовта към родния език.

Успех и на финалния етап!