петък, 30 март 2018 г.

Книга „България живее в мен“

На 26.03.2018г. децата от III "в" клас и тяхната учителка представиха своята книга "България живее в мен", която съдържа съчинения от пътуванията им из България. Третокласниците определят своята книга като приказна жар-птица, която иска да лети до българските деца в чужбина.


Първите книги вече са отлетели за българското училище "Иван Станчов" в Лондон. Децата са написали книгата с много любов към родината и желаят да не губят връзката с връстниците си, които живеят в чужбина.