събота, 18 ноември 2017 г.

Обучение

На 17 и 18.11.2017 г. педагогическите специалисти от Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ се включиха в изнесено обучение на тема „Личностно ориентираният подход и постигане на ключови компетентности в обучението. Формиране на трансверсални умения в технологичното обучение и обучението по математика.“

Лекторът проф. Георги Иванов от Тракийски университет - Стара Загора поднесе информацията по интересен начин и даде възможност на учителите да споделят своите възгледи за образователната система в България и в чужбина.