събота, 27 май 2017 г.

Конференция Bulgarian mozaBook fan

На 21 и 22 април 2017 година г-жа М. Цонева и г-жа М. Михайлова взеха участие в 1-вата регионална конференция Bulgarian mozaBook fan, проведена в град Хасково, инициирана и организирана от г-н Калин Киров, управител на "Кейсием" ЕООД. 

Акцентът в изложението на управителя на "Кейсием" бе върху новите предизвикателства и богатата вариативност, откриващи се пред преподавателите с навлизането на интерактивността в образователния процес. В топла, приятелска атмосфера, учители от цялата страна споделиха опит и добри практики за работа с интерактивната образователна платформа mozaBook.

Г-жа Мара Цонева представи урок по предмета Човекът и природата, в който използва инструментариума за работата с платформата на MOZAIK. Тя сподели как мотивира учениците и им помага по-лесно да усвоят учебния материал.

В края на срещата се проведе и импровизирана, но изключително полезна дискусия относно използването на ИКТ в съвременното училище.