вторник, 25 април 2017 г.

Приятели на книгата

На 25.04.2017 в празнично украсената актова зала на Второ основно училище „П.Р.Славейков“ съвместно с РУО гр.Стара Загора и РБ „Родина“ се проведе Празник на книгата под надслов „Приятели на книгата“ във връзка насърчаване на четенето и повишаване на грамотността в начален етап.