понеделник, 6 март 2017 г.

Клуб "Дебати"

На 6 март 2017 г. във Второ ОУ "Петко Рачов Славейков" ученици от седми клас участваха в дебати по актуални теми от училищното ежедневие - "С кого бих споделил своите проблеми - приятел или училищен психолог?" и "За и против униформите в училище".Под ръководството на г-жа Маргарита Банова и със съдействието на г-жа Йоана Петрова - председател на клуб "Дебати" към Центъра за подкрепа на личностното развитие (община Стара Загора), учениците усвоиха техники за водене на дискусия, развиха умения за публично говорене, критично мислене, аргументация и отстояване на лична позиция. Дискутираните проблеми мотивираха у младите хора желание и необходимост да повишат своите комуникативни способности, да изразят мнение, да споделят и защитят идеи.