петък, 17 февруари 2017 г.

Левски е жив в нашите сърца

Левски е жив в сърцата на децата от II "Б" и III "Г" клас, с класни ръководители г-жа Ваня Ангелова и г-ца Павлинка Балева!

На 17.02. двата класа от Второ основно училище, се срещнаха за да почетат паметта на Васил Левски! Показаха, че знаят за живота и делото на Апостола, като второкласниците изнесоха рецитал от стихове за него! От презентацията научиха още нови факти за този велик български революционер!Децата от III "Г" клас носеха материали, които представиха в часа! Всички деца участваха активно и емоционално в беседата! Денят беше паметен за всяко едно дете!