сряда, 26 октомври 2016 г.

Открити уроци с mozaBook

В деня на информационно-комуникационните технологии във Второ ОУ„Петко Рачов Славейков“, гр. Стара Загора, бяха проведени открити уроци с учениците от IV „Д“ клас с класен ръководител госпожа Маруся Колева и с I „Д“ клас с класен ръководител госпожа Рая Стефанова. И двата урока демонстрираха как най-модерните технологии намират място в учебния процес.

Благодарение на образователния софтуер mozaBook четвъртокласниците с голяма активност и положителна мотивация взеха участие в темата „България на картата на Света и Европа“. Госпожа Колева представи освен традиционните за българските класни стаи печатни стенни карти и глобус, електронни многослойни карти (mozaMap) и 3D изображение на земното кълбо. Интересът на учениците се повишаваше непрекъснато и от възможността, самите те да работят на мултитъч екрана, за да обследват наблюдаваните обекти.

Малките ученици от I „Д“ клас се запознаха със звук и буква „О“ с помощта на електронен учебник. Учейки по този начин, само за месец първокласниците са усвоили успешно учебното съдържание. Интерактивните задачи, включени в урока, създадоха стимулираща среда за работа през целия час.

„От първия ден, в който децата влязоха в класната стая, използвам информационно-комуникационните технологии. Това е не само средство за онагледяване на учебното съдържание, но и мощен мотивационен инструмент. Всички деца искат да работят на интерактивната дъска, да отговарят на въпросите от електронния учебник и изпитват голяма радост от правилно решените задачи.“, сподели госпожа Стефанова. И двете учителки споделиха щастието си, че Второ основно училище инвестира в технологиите като съвременно средство за обучение.

„Отворени сме към новостите и с желание използваме информационно-комуникационните технологии в час. Това е начинът да направим учебното съдържание атрактивно и достъпно, да скъсим дистанцията между учител и ученик и най-важното- децата да идват с желание на училище!“, допълни госпожа Колева.