понеделник, 17 октомври 2016 г.

Римувам в рамка

В националната седмица на четенето учениците от IV "Д" клас с класен ръководител Маруся Колева, направиха изложба от свое творчество под надслов "Римувам в рамка". Проведено бе и състезание за най-бърз четец. Четвъртокласниците прочетоха приказка по роли на I "Д" клас с класен ръководител Рая Стефанова. Разказаха за своите първи книжки, които са прочели, за любимите си приказки и за това, колко е интересно в света на книгите. Съвместната инициатива с първи клас бе много емоционална среща. Първокласниците също споделиха кои са им любимите приказки и как с нетърпение очакват да се научат да четат.