четвъртък, 18 юни 2015 г.

Литературна вечер

На 18 май 2015 г. в актовата зала на Второ ОУ "П. Р. Славейков" учениците от VА, VIАи VIВ клас проведоха литературна вечер, посветена на 165 годишнината от рождението на Иван Вазов. За юбилея  учениците представиха рецитал "Отечество любезно", биографични моменти от житейския и творческия път на писателя с презентация и драматизация по главата "Радини вълнения". Тържеството бе уважено от ученици, учители, родители и училищното ръководство.