неделя, 22 март 2015 г.

VII Национално състезание по ИТ

Ученици от шести и седми клас на Второ основно училище „П. Р. Славейков”, Стара Загора участваха в Седмо национално състезание по информационни технологии, което се проведе между 20 и 22 март 2015 г. в гр. Благоевград.

Децата участваха в надпревара за изработване на компютърна презентация на тема ”Българските откриватели и техните открития”. От общо явилите се четиринайсет наши ученици, шестима бяха в челните двайсет и представиха защита на своите проекти. Отборът ни беше отличен от журито за най-масово участие.