вторник, 17 февруари 2015 г.

ДФ "Пловдив 112"

С изключителен интерес учениците от VIА , VIБ и VIВ клас се запознаха с дейността на Доброволно формирование "Пловдив 112" в часа на класа, проведен на 17. II. 2015 г. За тях бе полезно и любопитно да научат нови неща за поведението по време на бедствие и оказване на първа помощ.

На раздяла шестокласниците споделиха, че очакват нови срещи с доброволците от гр. Пловдив.