петък, 21 ноември 2014 г.

Запознаване с добри педагогически практики

На 21 ноември 2014 г. учителите от начален етап посетиха 104 основно училище „Захари Стоянов“, град София. Сърдечно посрещнати, наблюдаваха уроци по математика, информационни технологии, музика и човекът и обществото.