петък, 18 януари 2013 г.

Национално състезание "Ключът на музиката"

На 18.01.2013 г. се проведе общинският кръг на Националното състезание "Ключът на музиката" за ученици от ІV клас.

За областния кръг се класираха:

1. Ния Иванова Балдаранова - 4.а клас
2. Пламена Дончева Донева - 4.б клас
3. Захари Иванов Димитров - 4.г клас
4. Калоян Петров Русев - 4.в клас
5. Кристина Димитрова Джелебова - 4.в клас
6. Валерия Стаменова Желева - 4.а клас
7. Иван Михайлов Боиндруков - 4.б клас
8. Младена Иванова Калчева - 4.б клас
9. Иво Михайлов Димитров - 4.в клас
10. Боян Цветомиров Савчев - 4.г клас
11. Николета Георгиева Георгиева - 4.б клас
12. Полина Петкова Петкова - 4.б клас
13. Грети Донкова Георгиева - 4.в клас
14. Радина Кирилова Добрева - 4.а клас
15. Люсияна Димитрова Георгиева - 4.в клас
16. Александър Живодаров Терзиев - 4.а клас
17. Тодор Димитров Георгиев - 4.б клас
18. Божидар Борисов Миндов - 4.в клас
19. Радо Тодоров Тодоров - 4.б клас