logo3
  • slider-01.jpg
  • slider-02.jpg

СЪОБЩЕНИЕ № 6 /31.01.2014 г.

На основание Заповед № РД 09- 1129/ 04.09.2013 г. на министъра на образованието и науката за определяне графика на учебното време през учебната 2013/ 2014 г. за времето от 01.02.2014 г. до 04.02.2014 г. включително всички ученици на територията на Република България са в зимна ваканция.

Учебните занятия ще бъдат възстановени на 05.02.2014 г. /сряда/ с учебната програма за втория учебен срок.

Oт 05.02.2014 г. / сряда / учебните занятия за учениците от V, VІ и VІІ клас ще се провеждат сутрин от 07:30 часа. Всички ученици да се явяват в сградата на училището не по- късно от 07:20 часа, а всички учители – не по-късно от 07:15 часа.

Oт 05.02.2014 г. / сряда / учебните занятия за децата от ПГ а от ще се провеждат сутрин от 08:00 часа. Всички деца да се явяват в сградата на училището не по- късно от 07:50 часа, а учителят в ПГ – не по-късно от 07:45 часа.

Oт 05.02.2014 г. / сряда / учебните занятия за децата от ПГ б и учениците от ІІ, ІІІ и ІV клас ще се провеждат следобед от 13:30 часа. Всички деца и ученици да се явяват в сградата на училището не по- късно от 13:20 часа, а всички учители – не по-късно от 13:15 часа.

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО