logo3
  • slider-01.jpg
  • slider-02.jpg

След двугодишно прекъсване, бе дадено ново начало на проект Детска полицейска Академия. Третокласници и четвъртокласници от II ОУ „П.Р.Славейков” в Стара Загора, СОУ „Железник ” – Стара Загора, ОУ „Христо Ботев” Опан и СОУ „П.К. Яворов” в Чирпан до края на месец май ще бъдат запознати с различни аспекти от работата на полицията.

След приемен тест новопостъпилите членове започват подготовката си с посещение в полицейското управление и запознаване с дейността на полицията, видовете полицаи и тяхната работа. До края на обучението си децата ще придобиват знания за полицейската професия, за своите права и задължения, за отговорността на непълнолетните. Как да оказват първа помощ? Кои са опасните непознати? Какво е насилието? Какво представляват наркотиците?

Основната задача на ДПА е да утвърди положителното отношение на децата към закона и законосъобразно поведение. Да възпита у тях умението да правят връзка между права и отговорности. Защото всеки трябва да отстоява правата си, но същевременно да се стреми да не нарушава правата на другите. Целта на преподавателите в Академията е да запознаят децата с работата на полицията. Да им докажат, че полицаят е човекът, който помага, който не само разкрива престъпления, но и ги предотвратява. Друго важно е децата да се научат да работят в екип.

Приносът за утвърждаването на ДПА като традиция на територията на ОДМВР – Стара Загора се дължи изцяло на Йонка Георгиева - дългогодишен говорител на ОДМВР – Стара Загора, както и на всички полицейски служители от областната дирекция, които са работили с нея в каузата за изграждането на подрастващите като отговорни млади хора, спазващи и уважаващи закона.

Източник: Пресцентър на МВР - Стара Загора