петък, 28 декември 2012 г.

Състезание, посветено на Петко Славейков

По случай честването на трите бележити годишнини - 185 години от рождението на П.Р. Славейков, 130 години от построяването на сградата и 55 години от обособяването като Второ основно училище, на 28.11.2012 г. в кабинета по музика на Второ основно училище се проведе състезание между учениците от третите класове.

Празнично украсеният кабинет беше пълен с усмихнати деца, горящи от желание да се изявят. В четирите отбора - „Пчелица“, „Ружица“, „Славейче“ и „Звънче“, участваха по петима ученици от 3А, 3Б, 3В и 3Г клас. Подготовката на състезателите бе продължителна и задълбочена. За първи път те участваха в мероприятие със състезателен характер и това допринесе за още по-голямата им мотивация и желание за изява.

Състезанието протече в пет тематични кръга, като последният от тях беше решаване на кръстословица.

Всички ученици се изявяваха със завидно самочувствие и увереност. Отговорите им бяха задълбочени и изчерпателни и предизвикаха възхищението на техните съученици, които не скъпяха аплодисментите си. Така състезателите от четирите отбора доказаха, че са достойни възпитаници на Второ основно училище и истински последователи на Дядо Славейков.

Мултимедийната презентация, която съпътстваше отговорите на децата, прекрасно ги допълваше с картина и допринесе за огромния интерес от страна на публиката.

Господин Динко Динев, ПДУД във Второ основно училище и председател на журито, поздрави състезателите от четирите отбора за чудесното представяне и връчи на капитаните грамоти и символични награди. Той благодари и на комисията, която подготви и организира мероприятието в лицето на г-жа Ренета Андреева, г-жа Илиана Даскалова и г-жа Иванка Славова, а също така и на класните ръководители за отличната подготовка на всички ученици.