четвъртък, 15 ноември 2012 г.

Дни на Славейков във Второ ОУ

Ръководството, училищното настоятелство, учителският колектив и учениците на Второ основно училище „П.Р.Славейков” имат честта да Ви съобщят, че през месец ноември 2012 година се честват три светли годишнини:
  • 185-годишнината от рождението на бележития българин Петко Рачов Славейков, патрон на училището;
  • 130 години от построяването и откриването на сградата на училището;
  • 55 години от обособяването на училището като Второ основно училище „П. Р. Славейков”.

На 16.ІХ.1882 година е открита сградата на училището. В нея е настанена Областната девическа гимназия с директор възрожденската учителка Анастасия Тошева. Старата част е ценна архитектурна забележителност и през 1982 г. е обявена за архитектурен паметник. През годините са направени допълнителни достроявания на сградата и в този вид вече 55 години училището посреща своите будни възпитаници.

Второ основно училище „П. Р. Славейков”, гр. Стара Загора, е носител на многобройни отличия, първи носител е на наградата„Анастасия Тошева, която му е присъждана два пъти.

През месец ноември училището отбелязва и 185-годишнината от рождението на своя патрон Петко Рачов Славейков, оставил ярка следа в историята на Стара Загора.

Днес, съхранило духа на Възрожденските си предци, училището твори модерно бъдеще. Учителският колектив и неговите възпитаници постигат отлични резултати в обучителния процес, завоюват призови места на състезания и олимпиади, национални и международни конкурси, на спортни състезания. Своя талант учениците развиват в паралелките с разширено изучаване на изобразително изкуство и музика.

Тайните на новите технологии откриват в двата компютърни кабинета, презентациите се представят в мултимедиен кабинет.

Творчески формации с традиции духовно обогатяват и развиват подрастващите: ДВГ”Ян Бибиян”, ДВГ”Славейчета”, ДТШ”Везни”, група по художествено слово, на високо ниво се списва училищният вестник „Искрици”.

Средният годишен успех на училището през миналата учебна година е Отличен 5,595.

От новата учебна година училището разполага с обновен кабинет по изобразително изкуство, а по-голяма част от класните стаи са ремонтирани и съвременно оборудвани.

Училището активно работи по проекти съвместно с Училищното настоятелство, родители, неправителствени организации. Богата дейност развива Ученическият съвет, напътстван вещо от педагогическия съветник.

Традиционно богати са връзките с културните институции в града - Драматичен театър, Държавна опера, Куклен театър, Регионален исторически музей, Регионална библиотека, Художествената галерия, медии.

Празничният афиш по случай годишнините включва многобройни прояви, в които талантливите възпитаници на Второ основно училище „П. Р. Славейков” ще имат възможност да покажат своите умения и възможности. Изложби, състезания, конкурси и концерти са само част от пъстрата палитра на празничните изяви в тържествените чествания „Дни на Славейков във Второ основно училище”. На 14 ноември от 18.30 ч. в училището ще бъде открита експозиция за Петко Рачов Славейков, а на следващия ден от 19.00 ч. в арт-кафе учители ще представят свои творби пред колеги и общественост в кафе „Библиотеката”. Славейковите дни във Второ основно училище ще приключат с празничен концерт на 29 и 30 ноември в залата на Драматичен театър „Гео Милев”.