четвъртък, 7 юни 2012 г.

Национален ученически конкурс „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн 4”

На 07.06.2012 година в МЗ министърът на здравеопазването Десислава Атанасова награди победителите в Националния ученически конкурс „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн 4”. С второ място във възрастова група 1-4 клас за вдъхновено и оригинално изпълнение на проект „Запали пламъка на приятелството и утре по-малко твои съученици ще посегнат към първата цигара” бяха отличени учениците от II а и IV б от Второ основно училище „Петко Рачов Славейков”- гр. Стара Загора с кл.ръководители Илиана Даскалова и Мария Темникова. Наградата пое ученичката Габриела Цветомирова Каменова от IV б клас, която благодари. Тя каза,че нейната майка е отказала цигарите вследствие на работата й по проекта и изрецитира стихотворение , което е написала .

Инициативата се организира от МЗ с традиционното партньорство на Министреството на образованието,младежта и науката, Министреството на физическото възпитание и спорта и Министерството на културата. Основната цел на конкурса е да популяризира непримиримостта към тютюнопушенето, като мотивира учениците , както и техните учители и родители да отхвърлят употребата на тютюневите изделия от живота си.

По регламент в Националния ученически конкурс могат да участват ученици от I до ХII клас .

В първата фаза от 15 да 30 ноември е разработен и изпратен проекта , а втората фаза продължава до началото на м. май , докогато се реализират и отчитат проектите.Активна роля в организирането на

инициативата има и РЗИ – Стара Загора, които са оповестили и подпомогнали участниците с допълнителна информация.

Всички дейности бяха активно подкрепяни от ръководството на училището, чието гостуване на мероприятията бе от изключителна важност. Подкрепа оказа педагогическият съветник г-жа Венета Кирова и целият педагогически колектив. Реализираните събития провокираха интереса и на студенти от магистърската програма по Педагогическо и психологическо консултиране към Педагогически факултет на Тракийски университет, Стара Загора. Младите хора, идващи на държавна практика в училището, станаха не само свидетели, но и взеха активно участие в тях. Ролята на класните ръководители на ІІа и ІVб клас, г-жа Илиана Даскалова и г-жа Мария Темникова, като инициатори и мотиватори на процеса бе ключова през целия период на реализиране на проекта.

Породи се изключително позитивен емоционален заряд и прекрасни преживявания на деца, родители, педагози и гости. Благодарни сме за активното съдействие на партньорите РЗИ- Стара Загора, Превантивно- информационен център по зависимости към Община Стара Загора и Информационен център “Европа- Директно”. Представянето на програмата “Да запалим пламъка на приятелството” мина под мотото “Аз не пуша, не пуши и ти!”. Към момента с нея са запознати 8 паралелки от начален етап в училище (Іа, Ів, ІІг, ІІІа, ІІІб, ІІІв, ІVа и ІVв клас). Гости бяха ръководството на училището, представители на РИО, РЗИ, ПИЦ по зависимости към община Стара Загора, медии. Четвъртокласниците издадоха и малка брошура с информация за вредите от тютюнопушенето. И двете паралелки участваха с личното си творчество в конкурса на Превантивно-информационен център по зависимости към Община Стара Загора “Как да помогна на свой приятел, който има проблем със зависимостите” като част от кампанията на центъра “За да има УТРЕ!”.

Със своята компетентност, с позитивна енергия, вдъхновение и всеотдайност учениците от ІІа и ІVб клас запалиха пламъка на приятелството сред своите връстници и заедно избраха здравословния начин на живот с добри приятели, вместо с тютюнев дим.

На 22 май учениците от ІVб клас представиха своята програма пред деца в неравностойно положение от трети и четвърти клас от дом „Българка”- гр. Стара Загора.

На 31 май, Световния ден за борба с тютюнопушенето второкласниците със своята програма бяха част от мероприятията на РЗИ Стара Загора. Награди от РЗИ получиха класните ръководители

г-жа Илияна Даскалова и г-жа Мария Темникова,11 ученици и техните родители, които са отказали тютюнопушенето. По заслуга учениците от двете паралелки бяха поканени да се присъединят към новоучредения от РЗИ клуб “Млад здравен инспектор”, въпреки че са по- малки от необходимата за това възраст.

Проектът се явява продължение на работата на учениците от предходната учебна година, а разработените от тях самите програми за превенция вече се използват в часовете на класа и при отбелязване на дейности от Националния здравен календар