понеделник, 5 март 2012 г.

Благотворителен базар

Вече стана традиция всяка година да се провежда благотворителен коледен базар в училище съвместно със "Зелени балкани". Със сръчните си ръце учениците изработват поздравителни картички, сувенири, коледни украшения и елхови играчки. Събраните средства се предоставиха за закупуване на храна на ранени животни в лечебницата към "Зелени балкани".