понеделник, 5 март 2012 г.

Проект „УСПЕХ”

Проект „Да направим училището привлекателно за младите хора”

Програма „Успех”

МОМН от 2005 година работи по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора”. През 2012 г. стартира програмата „ Успех”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз и има за цел да обхване колкото си може повече ученици в извънкласни и извънучилищни дейности.
Второ основно училище „Петко Рачов Славейков” град Стара Загора се включи в проекта. Сформирани са осем групи , в които са обхванати 117 ученици. Направленията и формите са следните:

Природоматематически науки – клуб „Глобален млад гражданин” с ръководител Анелия Загорчева;
Хуманитарни науки – клуб „Аз и животните” с ръководител София Генова;
Ателие „Претвори отпадъка в изкуство” с ръководител Анна Иванова;

3. Здравословен начин на живот – клуб „Млад еколог” – с ръководител Мара Цонева;

4. Умения за самостоятелно учене и събиране на информация - клуб „ Историята на моето селище – Стара Загора” с ръководител Павлинка Кожухарова;

5. Граждански компетентности – форми на поведение за успешно участие в социалния живот, разрешаване на конфликти” - клуб „Кариера” „Професионално ориентиране и личностно развитие” с ръководител Венета Кирова;

6. Културни компетентности – студио „ Арт студио” с ръководител Гергана Вълкова ;

7. Комуникативни умения на роден език – ателие „Да разкажа своята история” с ръководител Гергана Вълкова