вторник, 14 февруари 2012 г.

Превенцията и взаимодействието

Превенцията и взаимодействието - гаранция за постигане на резултати във възпитателната работа 

Второ основно училище „Петко Рачов Славейков” гр. Стара Загора партнира ефективно с редица институции и организации, сред които неизменно са Регионална здравна инспекция, Местната комисия за борба с противобществените прояви на малолетни и непълнолетни, Информационен център “Европа- Директно”.

От тази учебна година се положиха основите на ползотворно сътрудничество и със СНЦ “Родители Новатори”, както и с Превантивно – информационния център по зависимости към Община Стара Загора.

Една от инициативите в партньорство със СНЦ „Родители Новатори” е провелата се на 31.01.2012г. във Второ основно училище “Петко Рачов Славейков” гр. Ст. Загора тематична среща между родители, учители и ученици от V клас под надслов “Детска игра или в конфликт със закона”. Гост и лектор беше г-жа Гергана Грозева, член на сдружението, по професия прокурор. Тя предизвика интереса на деца и родители и обърна внимание на някои детайли от поведението и постъпките на децата, които могат да прерастнат в нарушение на закона. Вземането на чужди вещи без разрешение, опасната игра, наречена “мечка”, обидите, опитите за разрешаване на конфликти чрез употреба на физическа сила бяха сред акцентите, които постави г-жа Грозева пред тях. Родителите и подрастващите получиха полезна информация и практически насоки как да реагират в ситуации, когато детето намери чужда вещ, когато му бъде отнета негова собствена, или когато неволно стане част от опасна игра, предвещаваща негативни последици.

Мероприятието се проведе като част от кампанията “Участвам и променям”, старт на която даде МОМН в началото на учебната 2011 – 2012г.

„Родители Новатори” са сред партньорите на Второ основно училище” и по проекти, чрез които училището участва в Националния ученически конкурс „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн”. Спортен педагог от сдружението проведе общо четири срещи с ученици и сподели с тях опит и знания, свързани с превенцията на тютюнопушенето. На тези срещи всички се обединиха около идеята, че спортът е най- добрата алтернатива на тютюнопушенето и може като силен превантивен фактор да предпази децата от риска да запалят първата цигара.

Други партньори в проектите против тютюнопушенето са Регионална здравна инспекция Стара Загора, Превантивно- информационен център по зависимости към община Стара Загора и Информационен център „Европа Директно”.

Второ основно училище „Петко Рачов Славейков” гр. Стара Загора партнира ефективно с редица институции и организации, сред които неизменно са Регионална здравна инспекция, Местната комисия за борба с противобществените прояви на малолетни и непълнолетни, Информационен център “Европа- Директно”.