вторник, 17 януари 2012 г.

Европейски проект "Размяна на коледна украса"

В навечерието на коледните празници във фоайето на Второ основно училище бе украсена една по-различна елха. На нея изгряха талантите, сръчностите и въображението на деца от различни европейски страни. А дарбата и творческото мислене на децата от Второ основно училище “Петко Рачов Славейков” гр. Стара Загора станаха достояние на училища и европейски информационни центрове от Англия, Уелс, Шотландия, Италия, Франция, Белгия, Румъния, Полша, Словения, Латвия, Германия, Испания.

Благодарение на усилията на малките ученици от ІVа клас, под ръководството на г-жа Г. Вълкова и от ІVб клас, с класен ръководител г-жа М. Темникова, бе реализирана инициативата “Размяна на коледна украса” с 29 европейски училища и 6 информационни центъра “Европа Директно”.

Училището се включи в проекта по покана на информационен център “Европа Директно” Стара Загора. Начинанието се провежда за втора поредна година в Европа, а с участието на няколко български училища /само от Стара Загора/ - за пръв път.

През месец ноември четвъртокласниците, подпомагани и насърчавани от своите учители, изработиха играчки за украсяване на коледна елха и ги разпратиха към своите европейски партньори заедно с диск, съдържащ информация за нашето училище, за българските коледни традиции, снимков материал и запис на коледни песни.

Още в края на ноември започнаха да пристигат пакети от различни краища на континента. С играчките, изработени от връстниците им, четвъртокласниците украсиха училищната елха. А информационните материали и писмата на децата от Европа бяха експонирани на табла, за да могат повече ученици да се запознаят с тях. Предстои да бъдат разгледани и дисковете с интересна информация, получени от училищата- партньори.

Чрез инициативата “Размяна на коледна украса” учениците имаха възможността да допринесат за разпространяването на ценностите, традициите и красотата на България в Европа в навечерието на един от най- светлите празници! Много ценно е за тях и знанието за другите европейски страни, придобито по един по- различен начин.

В реализирането на идеята намериха израз детското творческо мислене и въображение, позитивните емоции, уменията за сътрудничество между децата и тяхната любознателност.