понеделник, 16 януари 2012 г.

Открити уроци

На 25.11.2011 г. в мултимедийния кабинет на ІІ ОУ бе проведен открит урок по Човек и природа с учениците от ІV г клас с класен ръководител г-жа Калинка Димитрова. Темата на урока бе „Слънчевата система“. В урока бе включена презентация по темата и тестова част за проверка на знанията. Новост бе използването на образователния продукт „Envision“: Един компютър – много мишки. На гостите бяха разяснени и показани неговите възможности, а децата демонстрираха своите знания за Слънчевата система и умения за работа с „Envision“ .

По време на Славейковите дни в мултимедийния кабинет на Второ основно училище на 29.11.2011 година се проведе открит урок с ІV б клас с класен ръководител г-жа Мария Темникова. Гости на урока бяха г-жа Милена Желязкова – директор на училището, г-н Кр. Пенчев-зам.директор на училището,г-жа Пенка Чавдарова Началник на отдел“Образование“ в Община –гр.Стара Загора, г-жа Соня Дъкова – експерт в отдел Образование Община –гр. Стара Загора, преподавателите в ДИПКУ - гл.ас. Ангел Славчев и ас. Анелия Калчева, учители и родители.

Госпожа Мария Темникова бе подготвила презентация, с която запозна учениците и гостите с:

- географското положение и природните особености на България;

- миналото и настоящето на град Стара Загора;

- историята и животът във ІІ ОУ.

В учебния час се използва системата „Един компютър-много мишки“ и програмният софтуеър „Envision“ , разработен от екип на СУ “Климент Охридски“, с който четвъртокласниците работят от началото на учебната 2011/2012 година.

Учениците отговаряха на различно конструирани тестови въпроси с помощта на оптически мишки и показаха отлични знания и умения за творческо прилагане.

В края на часа поздравления към децата , работата им и тяхната преподавателка изказа г-жа П. Чавдарова. Тя пожела да работят все така активно и успешно.Г-жа М.Желязкова пожела на учениците да работят отлично и дръзновено и за напред. Гл.ас Славчев изрази своята увереност, че учителят и децата ще се интересуват от новостите и ще ги прилагат в учебната работа.