logo3
  • slider-01.jpg
  • slider-02.jpg

evropaКлуб На 6 декември 2012 г. учениците от клуб „Кариера - професионално ориентиране и личностно развитие” по проект „УСПЕХ” усъвършенстваха своите умения за сътрудничество, бързи реакции и позитивни взаимоотношения като участваха в интерактивната игра „Открий Европа”, организирана от Информационен център „Европа – Директно” и РБ „З. Княжески” по повод седмицата „България – Европа”. Те провериха своите знания за 27-те страни - членки на Европейския съюз, а също и усвоиха нови.

Разделени на отбори, учениците от клуба, на възраст между 10 и 14 години преминаха през шест интересни предизвикателства: ориентираха се в каталога на библиотеката, за да извлекат определена информация за исторически личности, важни за развитието на Европейския съюз и Европа; демонстрираха уменията си да се ориентират по картата на Европа; играха онлайн игра, в която тренираха паметта си, откривайки идентични знамена на държавите от ЕС; участваха във викторина, като отговаряха на въпроси, свързани с интересни факти за ЕС; преписваха „История Славянобългарска” и намираха интересни факти за европейските държави. Накрая презентираха придобитите знания. Вълнуващи и интересни, заниманията провокира любознателността на учениците със своя състезателен характер. Първо място спечели отбор „Феникс”, второ - отбор „Комисарите”, на трето останаха „Европейски звезди” и „Победителите”.