logo3
  • slider-01.jpg
  • slider-02.jpg

barza-pomoshtСтудио На 11 април 2013 г, се проведе междинна изява на учениците от студио "Бърза помощ в училище" по проект Успех.

В хода на представянето учениците показаха знания и умения за оказване на първа долекарска помощ (ПДП) на пострадали с травми от различно естество.

Мероприятието бе посетено от представител на училищното ръководство в лицето на г-н Д. Динев - помощник директор по учебната дейност, д-р Гайдаров - дългогодишен специалист реаниматор, д-р Дженев - общопрактикуващ лекар и родител на дете участник в проекта, медицински специалисти от детски учебни заведения в града, родители и учители от учебното заведение, учениците от II в клас, някои от които участваха като статисти.