logo3
  • slider-01.jpg
  • slider-02.jpg

Проект "Успех"

млад еколог 2На 11 февруари 2015г се проведе представителна изява на клуб „Млад еколог“. Учениците показаха пред своите гости какво са научили за опазването на природата. Младите еколози споделиха, че Земята е застрашена и всеки с малко усилия маже да помогне да я съхраним за идните поколения. Децата пяха, рецитираха, рапираха. Накрая подложиха на изпит и своите родители. Разказаха за незабравимите мигове, прекарани в Спасителния център за диви животни „Зелени Балкани“ и Астрономическа обсерватория „Юрий Гагарин“. Гостите видяха как от непотребни пластмасови и метални изделия, хартия и картон, могат да бъдат изработени красиви неща.