ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ

ДЪРЖАВЕН  ПЛАН  -  ПРИЕМ 

ДЪРЖАВЕН ПЛАН - ПРИЕМ - ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

ИНСТРУКТАЖ

 

УЧИЛИЩА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ 

 

ИЗПИТИ

1. Български език и литература - 21 май 2018 г.

2. Математика - 23 май 2018 г.

3. Чужди езици