ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ

ДЪРЖАВЕН  ПЛАН  -  ПРИЕМ - V КЛАС

ДЪРЖАВЕН  ПЛАН  -  ПРИЕМ - VII КЛАС

ДЪРЖАВЕН ПЛАН - ПРИЕМ - ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

КОМИСИЯ ЗА НАСОЧВАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЪС СОП, ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЪС СОП

ИНСТРУКТАЖ

 

УЧИЛИЩА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ 

 

ИЗПИТИ

1. Български език и литература - 17 юни 2019 г.

2. Математика - 19 юни 2019 г.

3. Чужди езици (по желание) - 21 юни 2019 г.