logo3

logoino.jpg

Второ основно училище"Петко Рачов Славейков" е включено в мрежата на иновативните училища с РЕШЕНИЕ №391 от 17 юли 2017 година на Министерски съвет.

♦♦♦

Иновативните училища са модел на модерното училище, в което учениците ще подобрят образователните резултати и ще повишат критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни програми.

aiazmo

Целта на прилаганата иновация е дейностният подход в обучението и  "Учене чрез правене". 

Проектът за иновация "Зограф" е изготвен и реализиран от г-жа Гергана Вълкова с учениците от I „б“ клас. Проектът ще бъде реализиран през целия период на обучение на децата, които са с разширена подготовка по Изобразително изкуство.

В обучението по Изобразително изкуство важно място има онагледяването. Наличието в близост до училище на различни културни институции и паркове дава възможност за провеждане на часове на тези места.

Иновацията предвижда да обхване часовете по разширена подготовка по Изобразително изкуство и факултативните часове (пленер). Предвижда се блоково изнасяне на часовете, като се включат и родители и учители при провеждането им.

♦♦♦

В Художествената галерия се разглеждат теми, в които се изграждат основни понятия.

hud galeriq

В историческия музей се запознават децата с живота на хората в древността и предмети от отминали времена.

survaВ Зоологическата градина се наблюдават животни и се запознават с начина им на живот и навици, в парковете се разглеждат природни форми и цветове. 

opera

♦♦♦

В тази връзка ще продължава съвместното сътрудничество с Художествена галерия, Исторически музей, Регионална библиотека, Държавна опера и паркове.

ist muzei

♦♦♦

galeriq