logo3
  • slider-01.jpg
  • slider-02.jpg

ИлиеваУчител в Начален етап.

Започва работа във Второ основно училище "Петко Рачов Славейков" през 2016 г.

Магистър - "Предучилищна педагогика и Начална училищна педагогика" към Тракийски университет - гр. Стара Загора

Бакалавър - "Специална педагогика" към Бургаски свободен университет - г. Бургас