Raya StefanovaУчител в начална степен.

Започва работа във Второ ОУ през 2012 г.

Магистър - "Предучилищна и начална училищна педагогика" към Тракийски университет - гр. Стара Загора.
 
Сертифициран Google обучител - Ниво 2.