logo3
  • slider-01.jpg
  • slider-02.jpg

Желязкова 

 

  МИЛЕНА ЖЕЛЯЗКОВА ЖЕЛЯЗКОВА

  Директор на Второ основно училище "Петко Рачов Славейков"

  Магистър - "Начална училищна педагогика" към ПУ"Паисий Хилендарски", гр.Пловдив

  Магистър - "Финанси" към ВТУ "Св. св. Кирил и Методи", гр. Велико Търново

  I ПКС - "Начална училищна педагогика" към Тракийски университет, гр. Стара Загора

 
 Русева

НЕДА ИЛИЕВА РУСЕВА

Заместник-директор по Учебната Дейност

Магистър -„Славянска филология” към  ПУ „ Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив

Специализация- Английски език  към  Тракийски университет, гр. Стара Загора

IV ПКС

 Чернева

СНЕЖАНА ЦОЛОВА ЧЕРНЕВА

Заместник-директор по Учебната Дейност

Магистър -"Начална училищна педагогика"специализация музика към ЮЗУ Благоевград

II ПКС

 Daniel Prodanov

ДАНИЕЛ СТАНИСЛАВОВ ПРОДАНОВ

Заместник-директор по Учебната дейност
 
Специалност - "Български език и история" към ПУ "Паисий Хилендарски", гр. Пловдив