A.Tosheva nach1

Днес 30.10.2015 г. в Регионалния исторически музей град Стара Загора бяха връчени наградите "Анастасия Тошева".

Колективната награда за високи постижения в образователния процес, извънкласната и извънучилищна дейност бе връчена на Второ основно училище "П. Р. Славейков".  Индивидуалната награда спечели заслужилият четвъртокласник Михаил Михов. 

Галерия