logo3
  • slider-01.jpg
  • slider-02.jpg

СНЦ „Училищно настоятелство при Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ - Стара Загора

Председател – Румяна Бончева

За периода на съществуването си Училищното настоятелство е инициатор и партньор в кандидатстването по проекти и подпомагане дейността на Второ основно училище „П.Р.Славейков”, Стара Загора.

Със средства, акумулирани от Училищното настоятелство, е подпомогнато закупуването на компютърна техника за съществуващите компютърни зали, копирна техника за канцеларията на училището, финансирани са награди за изявилите се ученици и не на последно място е подпомагната организацията на училищни празници и годишнини.

С помощ от „Обществен дарителски фонд” – Стара Загора и УН е оборудван мултимедиен кабинет с интерактивна дъска, направен е ремонт на физкултурния салон, учителската стая и са освежени повечето от учебните стаи.

Сметка за набиране на дарения

ПИБ АД – Стара Загора

IBAN : BG42FINV915010BGN060SJ

BIC : FINVBGSF

Годишен отчет

Баланс 2016