logo3

10f room2 room1
Със съвременен интериор и модерно оборудвани класни стаи и компютърни кабинети се отличава сградата на Второ основно училище „Петко Рачов Славейков”, Стара Загора. Даренията, постъпили от предприятия и физически лица; подкрепата на Училищното настоятелство и Обществено - дарителския фонд, както и активното участие на нашите ученици в традиционните базари, разширяват възможностите на ръководството да осигури модерни условия и комфорт в процеса на учене. 
5s 7s room3