logo3
  • slider-01.jpg
  • slider-02.jpg

За училището

История

1863 г.

В Стара Загора е открито първото класно девическо училище. През 1881г. тo прераства в Областна девическа гимназия с директор Анастасия Тошева. По същото време е обявен търг за строеж на училищна сграда в Стара Загора. Търгът е спечелен от гръцкия педприемач Михалос.

16.09.1882 г.

Областната девическа гимназия се настанява тържествено в построената за нея сграда на ул. „Ген. Столетов” №111. Сградата се състои от 24 класни стаи на 3 етажа.

17.10.1885 г.

Областната девическа гимназия е преименувана в Старозагорска девическа гимназия.

1892 г.

Гимназията се преименува в Мариинска Старозагорска девическа гимназия.

1904/1905 г.

Тук се помещава Държавно девическо педагогическо училище.

1915 г.

Училището носи името Народна смесена прогимназия „П. Р. Славейков”

1930/1931 г.

Обособява се Втора народна смесена прогимназия „П. Р. Славейков”

1933 г.

Помещава се Старозагорска държавна девическа гимназия.

1934/1935 г.

Гимназията се слива с Мъжка държавна гимназия „Иван Вазов”

15.09.1936 г.

Отново се преобразува в Девическа гимназия

1937 г.

Държавната девическа гимназия приема името „Мария-Луиза”

1944/1947 г.

Народна девическа гимназия

1947 г.

Народната девическа гимназия приема името „Гео Милев”

1949/1950 г.

Обособява се Второ народно основно училище „П. Р. Славейков”

01.09.1950 г.

Училището става Базова прогимназия към Учителски институт

1957/1958 г.

Базовата прогимназия се трансформира във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков”.

1965 г.

Пристроено е ново крило на североизточната част на основната сграда на 3 етажа с 9 класни стаи, 2 хранилища и коридори. На южната стена на новото крило е направено декоративно пано по мотив от „Изворът на Белоногата”.

21.11.1989 г.

Сградата е обявена за архитектурен паметник на културата

Ръководство

Желязкова 

 

  МИЛЕНА ЖЕЛЯЗКОВА ЖЕЛЯЗКОВА

  Директор на Второ основно училище "Петко Рачов Славейков"

  Магистър - "Начална училищна педагогика" към ПУ"Паисий Хилендарски", гр.Пловдив

  Магистър - "Финанси" към ВТУ "Св. св. Кирил и Методи", гр. Велико Търново

  I ПКС - "Начална училищна педагогика" към Тракийски университет, гр. Стара Загора

 
 Русева

НЕДА ИЛИЕВА РУСЕВА

Заместник-директор по Учебната Дейност

Магистър -„Славянска филология” към  ПУ „ Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив

Специализация- Английски език  към  Тракийски университет, гр. Стара Загора

IV ПКС

 Чернева

СНЕЖАНА ЦОЛОВА ЧЕРНЕВА

Заместник-директор по Учебната Дейност

Магистър -"Начална училищна педагогика"специализация музика към ЮЗУ Благоевград

II ПКС

 Daniel Prodanov

ДАНИЕЛ СТАНИСЛАВОВ ПРОДАНОВ

Заместник-директор по Учебната дейност
 
Специалност - "Български език и история" към ПУ "Паисий Хилендарски", гр. Пловдив

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 

 

Настоятелство

СНЦ „Училищно настоятелство при Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ - Стара Загора

Председател – Румяна Бончева

За периода на съществуването си Училищното настоятелство е инициатор и партньор в кандидатстването по проекти и подпомагане дейността на Второ основно училище „П.Р.Славейков”, Стара Загора.

Със средства, акумулирани от Училищното настоятелство, е подпомогнато закупуването на компютърна техника за съществуващите компютърни зали, копирна техника за канцеларията на училището, финансирани са награди за изявилите се ученици и не на последно място е подпомагната организацията на училищни празници и годишнини.

С помощ от „Обществен дарителски фонд” – Стара Загора и УН е оборудван мултимедиен кабинет с интерактивна дъска, направен е ремонт на физкултурния салон, учителската стая и са освежени повечето от учебните стаи.

Сметка за набиране на дарения

ПИБ АД – Стара Загора

IBAN : BG42FINV915010BGN060SJ

BIC : FINVBGSF

Годишен отчет

Баланс 2016