logo3
  • slider-01.jpg
  • slider-02.jpg

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБЕН ДЕН 

ГРАФИК УЧЕБНО ВРЕМЕ

ГРАФИК БИБЛИОТЕКА

КАРТА ЗА ДИФЕРЕНЦИРАНО ЗАПЛАЩАНЕ

ПЛАН ПРИЕМ 2019/2020

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ

ОБРАЗЕЦ "ЗАЯВЛЕНИЕ ДО ДИРЕКТОРА ЗА ИЗВИНЕНИЕ НА ОТСЪСТВИЯ"

ОБРАЗЕЦ "УВЕДОМЛЕНИЕ ДО КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ ЗА ИЗВИНЕНИЕ НА ОТСЪСТВИЯ"

ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА - ГРАФИК НА СЕСИЯ - СВЕТОЗАР КЪРЧЕВ

ЗАПОВЕД ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА - ГРАФИК НА СЕСИЯ - ЕВА БУСААД 

 

II СРОК 2018/2019

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НАЧАЛЕН ЕТАП

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЦОУД

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНИ РАБОТИ И ТЕСТОВЕ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИТЕ НА УЧИТЕЛИТЕ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧАС НА КЛАСА

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО ФУЧ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ НАЧАЛЕН ЕТАП

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

 

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

БЮДЖЕТ 2019 

БЮДЖЕТ 2018

БЮДЖЕТ 2017

БЮДЖЕТ 2016

БЮДЖЕТ 2015

БЮДЖЕТ 2014

БЮДЖЕТ 2012

БЮДЖЕТ 2013