ПРОЕКТ „ЗОГРАФ“ПРОЕКТ „ЗОГРАФ“

Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ - Стара Загора е включено в мрежата на иновативните училища, на основание чл. 38, ал. 6 и чл. 39, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование с:


Решение №391 от 17 юли 2017 г. на Министерски съвет за учебната 2017/2018.
Решение №472 от 9 юли 2018 г. на Министерски съвет за учебната 2018/2019.
Решение №479 от 5 август 2019 г. на Министерски съвет за учебната 2019/2020.
Решение №584 от 20 август 2020 г. на Министерски съвет за учебната 2020/2021.


2020/2021 учебна година (обхваща класовете 3 д, 4 б и 6 д)


На 13 януари 1878 г., повторно е освободена Стара Загора. Руските войски обаче са посрещнати само от един единствен оцелял след кланетата от лятото.

На 13 януари 2021 г. (сряда) се навършват 143 години от повторното Освобождение на Стара Загора през Руско-турската война от 1877 – 1878 г.

Предисторията на тези събития са известни на много от вас, но решихме да напишем няколко реда, за тези, които не знаят.
На 22 юли 1877 г. град Стара Загора е освободен от Девети Кавказки драгунски полк, под командването на херцог Лайхтембергски. Българските опълченци и руските войски с генералите Гурко и Столетов са тържествено посрещнати в Стара Загора на 23 юли 1877 г. На следващия ден е избрана привременна комисия с председател учителят – поет и общественик Петко Рачов Славейков.

По различни сведения загиват около 14 500 българи от града и селата на юг от града. Не са пощадени дори и тези, които търсят спасение в православните храмове. Освирепели от твърдата съпротива, турците извършват нечувани кланета и опожаряват града. Цели пет месеца той остава в тяхно владение. През това време пожарищата продължават да тлеят, а навсякъде в града има камари от трупове. Властите безуспешно се опитват да ги погребат. Мъченически загиналите старозагорци и жители на околните села, които са потърсили спасение в града, така и не са погребани и костите им белеят по улиците.

Въпреки тежката зима на 1877 г. русите атакуват и на 10 декември пада обсаденият Плевен. Руските войски, проявявайки героизъм и себеотрицание, преминават успешно старопланинските проходи. В началото на януари 1878 г. под командването на генералите Ф. Радецки, Н. Святополк – Мирски и М. Скобелев русите разбиват лагера на турските войски при Шипка-Шейново. Руските войски преминават бързо през подбалканското поле, като се сражават с остатъците на османската армия.

На 13 януари 1878 г. те повторно освобождават Стара Загора. Този път няма тържествено посрещане на освободителите отстрана на населението. Единственият човек, който ги посреща е българката Неда Черковина, която успява да оцелее в петмесечния ад. За нейните страдания пише възрожденецът Г. Димитров в книгата си „Страданията на българите и Освобождението на България през 1877 – 78 г.“

Поклон! Ние помним!

Ученици и родители от 3 Д клас
Учител Гергана Вълкова
Разказ на събитието Мария Драголова
Иновативните училища са модел на модерното училище, в което учениците ще подобрят образователните резултати и ще повишат критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни програми.
Целта на прилаганата иновация е дейностният подход в обучението и „Учене чрез правене“.

Проектът за иновация „Зограф“ е изготвен и реализиран от г-жа Гергана Вълкова с учениците от I „б“ клас. Проектът ще бъде реализиран през целия период на обучение на децата, които са с разширена подготовка по Изобразително изкуство.

В обучението по Изобразително изкуство важно място има онагледяването. Наличието в близост до училище на различни културни институции и паркове дава възможност за провеждане на часове на тези места.

Иновацията предвижда да обхване часовете по разширена подготовка по Изобразително изкуство и факултативните часове (пленер). Предвижда се блоково изнасяне на часовете, като се включат и родители и учители при провеждането им.

♦♦♦


В Художествената галерия се разглеждат теми, в които се изграждат основни понятия.


♦♦♦В историческия музей се запознават децата с живота на хората в древността и предмети от отминали времена.


♦♦♦В Зоологическата градина се наблюдават животни и се запознават с начина им на живот и навици, в парковете се разглеждат природни форми и цветове.
В тази връзка ще продължава съвместното сътрудничество с Художествена галерия, Исторически музей, Регионална библиотека, Държавна опера и паркове.