ИСТОРИЯ

Основи на девическото образование

1858 г.
В Стара Загора пристига американският протестантски мисионер Джордж Байгтън, който открива девическо училище с пансион. Добрата уредба и организация на училището привличат много български момичета от Стара Загора, Сливен, Русе, Габрово, Панагюрище и др.

02.06.1863 г.
В Стара Загора е открито първото класно девическо училище в града. Учебните занятия започват на 24.08(05.09).1863 г. в сградата на Свети Николското училище. Под всеотдайното ръководство на Анастасия Тошева училището се утвърждава като един от първите центрове на девическо образование у нас през епохата на Възраждането. То дава на България хиляди, много добре подготвени за своето време и с родолюбив дух учителки. В историята си то подготвя процентно най-много учителски кадри за девическите училища в България.

1867 г.
Петте класа на училището, в което се учат момичета, се настаняват в новопостроена сграда при черквата „Св. Богородица“. Главна учителка в това училище става Анастасия Тошева.

01.09.1881 г.
Правителството на Източна Румелия взема решение училището да прерасне в Областна девическа гимназия - втората в Източна Румелия (другата е в Пловдив), а в България има общо 5 областни девически гимназии. Директор е Анастасия Тошева.
По същото време е обявен търг за строеж на училищна сграда в Стара Загора. Търгът е спечелен от гръцкия предприемач Михалос.

Построяване на днешната сграда

16.09.1882 г.
Областната девическа гимназия се настанява тържествено в построената за нея сграда на ул. „Ген. Столетов“ №111. Сградата се състои от 24 класни стаи на 3 етажа.
Малко по-късно към училището е построен пансион, където днес е комплекс „Форум“ (на пресечката на ул. „Ген.Столетов“ и „Хаджи Димитър Асенов“).

17.10.1885 г.
Областната девическа гимназия е преименувана в Старозагорска девическа гимназия „Анастасия Тошева“. (Държавна девическа гимназия с район Източна Румелия.)

1892 г.
Гимназията приема (1893) името на първата българска княгиня Мария Луиза и се именува Мариинска старозагорска държавна девическа гимназия.

1904/1905 г.
Тук се помещава Старозагорско държавно девическо педагогическо училище.

1915 г.
Училището носи името Народна смесена прогимназия „П. Р. Славейков“.
През периода 1919 - 1923 година към училището е разкрит полувисш педагогически курс.

1930/1931 г.
Обособява се Втора народна смесена прогимназия „П. Р. Славейков“

1933 г.
Помещава се Старозагорска държавна девическа гимназия.

1934/1935 г.
Гимназията се слива с Мъжка държавна гимназия „Иван Вазов“ в периода 1934-1936 г.

15.09.1936 г.
Отново се преобразува в Девическа гимназия

1937 г.
Държавната девическа гимназия приема името „Мария-Луиза“.
Същата година се празнува 100-годишнината от рождението на Анастасия Тошева. На входа на гимназията е поставена паметна плоча.

1944/1947 г.
Народна девическа гимназия.

1947 г.
Народната девическа гимназия приема името „Гео Милев“.

1949/1950 г.
Обособява се Второ народно основно училище „П. Р. Славейков“.

01.09.1950 г.
Училището става Базова прогимназия „Михаил Иванович Калинин“ към Учителски институт.


Основаване на Второ ОУ

1957/1958 г.
Базовата прогимназия се трансформира във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“.

1965 г.
Пристроено е ново крило на североизточната част на основната сграда на 3 етажа с 9 класни стаи, 2 хранилища и коридори. На южната стена на новото крило е направено декоративно пано по мотив от „Изворът на Белоногата“.

21.11.1989 г.
Сградата е обявена за архитектурен паметник на културата