Документи и приложения

Статут за V НК Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ

Приложение 1 - ДЕКЛАРАЦИЯ-СЪГЛАСИЕ НА РОДИТЕЛ

Приложение 2 - ДЕКЛАРАЦИЯ-СЪГЛАСИЕ НА ПЪЛНОЛЕТЕН

Приложение 3-Етикет за рисунка

Формуляр за участие в V Национален конкурс „Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ“