ВИРТУАЛНА РАЗХОДКА

3D виртуална разходка 

На цял екран, може да разгледате училището отвътре: класни стаи, интерактивни зали за обучение по ИТ, учителска стая, библиотека, актова зала и др.:

Използвайте главното меню, за да прескочите на желана позиция. Може да се придвижвате и като използвате белите стрелки. За да се завъртите, задръжте левия бутон на мишката и издърпайте в желана посока. Колелцето на мишката приближава или отдалечава.