ПРОЕКТ „АЙЯ от А до Я уча и творя“ПРОЕКТ „АЙЯ от А до Я уча и творя“

Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ - Стара Загора е включено в мрежата на иновативните училища, на основание чл. 38, ал. 6 и чл. 39, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование с:


Решение №391 от 17 юли 2017 г. на Министерски съвет за учебната 2017/2018.
Решение №472 от 9 юли 2018 г. на Министерски съвет за учебната 2018/2019.
Решение №479 от 5 август 2019 г. на Министерски съвет за учебната 2019/2020.
Решение №584 от 20 август 2020 г. на Министерски съвет за учебната 2020/2021.


През учебната 2020/2021 г. Второ основно училище "Петко Рачов Славейков" отново разработва иновация чрез проект "АЙЯ от А до Я уча и творя". По проекта работи госпожа Павлина Балева, заедно с учениците от първи "г"клас по предмет околен свят.

През учебната 2019/2020 г. учениците от II „г“ клас, с класен ръководител г-жа Палвила Балева и г-жа Добринка Чончева – учител ЦОУД, продължиха да работят по проект „АЙЯ от А до Я уча и творя“ – иновативно училище.

През първият учебен срок бяха проведени часове по околен свят в Регионална библиотека „Захарий Княжески“, на тема: „Празнуваме зимните празници“, урок в Централна поща, в Община Стара Загора и Регионален исторически музей.

Гост в някой от часовете беше г-жа Милена Желязкова – директор на Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“ – Стара Загора.През учебната 2018/2019 г. Второ основно училище "Петко Рачов Славейков" отново разработва иновация чрез проект "АЙЯ от А до Я уча и творя". По проекта работи госпожа Павлина Балева, заедно с учениците от първи "г"клас по предмет Околен свят.

Чрез прилаганата иновация образователния процес в училището ще се фокусира върху изграждането на знания, умения, нагласи и навици с богата обща култура отворена към света. Проектното обучение и изнесените часове извън класната стая са едни от начините чрез които можем да превърнем училището в желана за учениците територия. Работата се базира на учебни проекти, които обхващат теми от учебното съдържание и предвиждат дейности за създаване на краен продукт. Достигането на крайния продукт се разбива на ситуации. Всяка ситуация може да обхваща един или няколко учебни часа. Тя ще завършва с оценка на работата.